Διάχυση αποτελεσμάτων TALIS 2018

Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων

-Δελτίο Τύπου

-Παρουσίαση Αποτελεσμάτων TALIS 2018 (Δημοσιογραφική Διάσκεψη, 8 Ιουλίου 2019)

Φωτογραφίες από τη δημοσιογραφική διάσκεψη

     

-Παρουσίαση Αποτελεσμάτων TALIS 2018 σε συνεδρία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου στις 31 Οκτωβρίου 2019

-Παρουσίαση Αποτελεσμάτων TALIS 2018 με θέμα «Κύπριοι/Κύπριες Εκπαιδευτικοί και Πολυπολιτισμικές Τάξεις: Αποτελέσματα από τη Διεθνή Έρευνα TALIS 2018» στο 19ο Συνέδριο του Εκπαιδευτικού Ομίλου Κύπρου στις 25 Ιανουαρίου 2020.