Αποτελέσματα TALIS 2018

Εθνική Έκθεση Αποτελεσμάτων

Εθνική Έκθεση Αποτελεσμάτων

Τόμος Α

Τόμος Β

Διεθνής Έκθεση Αποτελεσμάτων

Διεθνής Έκθεση Αποτελεσμάτων 

Τόμος Α

Τόμος Β

Αποδεσμευμένα Δεδομένα (released data) 

Βάση Δεδομένων Κύπρου - SPSS

Αρχείο_Εκπαιδευτικών / Data_Teachers

Αρχείο_Διευθυντών / Data_Principals 

Διεθνής Βάση Δεδομένων
Διεθνής Βάση Δεδομένων - SPSS, SAS and CSV