Ιστοχώρος για Σχολεία (TALIS 2018)

 

Ο χώρος αυτός αφορά αποκλειστικά στα άτομα που διαδραματίζουν καταλυτικό ρόλο στη διεξαγωγή του Προγράμματος

Διευθυντής Σχολείου

 

Συντονιστής Σχολείου